Pressen skrev / Får på TV

Får på TV

Fårebrugets får og lam har adskillige gange været på TV - herunder kan du se et lille udpluk -
god fornøjelse ...
 
 
Hvert år har fårebruget får gående på fredede arealer hvor de udøver naturpleje ved at spise uønskede planter som fx. bjørneklo. Se herunder hvordan det går får sig når fårene ankommer på græsningsarealerne - det er hvert eneste år lidt af en publikumsbegivenhed ...
 
 
 
Når sommeren er ovre og efteråret banker på skal fårene, der har gået og hygget sig med at pleje naturen på Tippen, hjem igen til den lune stald.