Får og lam på Vibygård

Fåreavler Frank Hansen driver Vibygård Lam i samarbejde med, ja, Vibygård. Vibygård har i årevis drevet økologisk landbrug, og fårene og lammene er helt i tråd med godsets grønne profil. Når man driver økologisk landbrug skal en hel del ting nemlig løses på en anden måde end hvad man kender fra mere konventionelt drevne landbrug, og det er der fårene for alvor træder ind på scenen.

”På Vibygaard har vi god brug af fårene og lammene. Dyrene passer godt ind i vores økologiske bedrift, da de er med til at løse ukrudtsproblemer på vores marker og lave naturpleje vores græsarealer”, fortæller Christian R Jørgensen fra Vibygård. ”Fårene hjælper os både på de jorder vi dyrker, såvel som på arealer med vedvarende græs. På græsarealerne er dyrene medvirkende til at holde uønskede planter og buske nede, og især spiller de en virkelig vigtig rolle i bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo. Det er nemlig så heldigt, at bjørnekloen anses for en delikatesse af fårene, som derfor spiser denne særdeles uønskede plante før noget andet."

Det er typisk de små lam og deres mødre som man sommeren igennem kan møde på Vibygårds græsarealer. Her har dyrene ubegrænset frihed, og kan bevæge sig rundt som de vil, mens de samtidig udøver værdifuld naturpleje.

Lam som ukrudtsbekæmpere

Ud på efteråret, når lammene er store nok til at blive vænnet fra, flyttes de unge dyr fra græsområderne og ud på Vibygårds kløver- og frøgræsmarker. Disse marker dyrkes over en flerårig periode, og derfor skal de hvert efterår pudses af for ukrudt. I stedet for at bruge maskiner er det lammene, der – ved selektiv afgræsning – sørger for at pleje kløveren og frøgræsset ved at spise ukrudtet. På den måde opnår man en særdeles effektiv ukrudtsbekæmpelse på helt naturlig facon.

Frøgræs og kløverfrø er nogle af de vigtigste produkter på Vibygård, og på grund af lammene slipper man for at skulle bruge maskiner og arbejdskraft for at holde markerne rene for ukrudt. Dyrene er derfor en meget stor gevinst for Vibygård, dels i forhold til arbejdskraft, men så sandelig også mere overordnet i forhold til miljø, Co2-udledning osv.

Når kløverfrøene er høstet er der stadig selve planterne tilbage på markerne, og denne del af kløveren laves til ensilage, som så udgør fårenes vinterfoder. På den måde udnyttes alle ressourcer fuldt ud.

Lam og får giver god stemning

Udover fårene og lammenes rent praktiske ”arbejdsopgaver” med naturpleje og ukrudtsbekæmpelse på markerne, har dyrene også en meget stor rekreativ værdi. Der er således stor interesse for både får og lam fra Vibygårds naboer, og i det hele taget fra folk i lokalområdet. Holdningen er helt klart, at det er hyggeligt med det liv i landskabet, som dyrene giver. Mange mennesker følger ivrigt med i fårene og lammenes liv, og dyrene giver derved grobund for en positiv stemning, ligesom de er medvirkende til at folk – via den fælles interesse for fårene – kommer i snak med hinanden. Endelig er det da også en rar opgave for Vibygårds folk dagligt at tilse dyrene, se efter om der hele tiden er vand til dem i tankene, og i det hele taget holde øje med at dyrene har det godt og trives.