Naturpleje 

AVEDØRESLETTEN OG VESTVOLDEN

 
Siden 2002 har vi udført naturpleje, samt bekæmpelse af Amerikansk Gyldenris på Avedøresletten og Vest Volden i Hvidovre. Dette har medført rigtig gode resultater, og stauden er på nuværende tidspunkt fuldstændig nedbrudt.

 

 

FÆLLEDVEJ AMAGER

 
Fårene har i en periode på 5 år bekæmpet Kæmpe Bjørneklo på nogle af Forsvarets skydebaner på Amager. Ifølge skovfoged Svend Norup fra NST, er Bjørnekloen efter denne periode udryddet på pågældende arealer.

Disse positive resultater har vi også set andre steder, blandet andet på Sydhavnstippen og på Stark i Køge og nyligt i Glumsø.
 
 
 
FÅR SOM NATURPLEJERE AF INVASIVE ARTER
 
- ET NATURLIGT VALG
 
Får som naturplejere af invasive arter er et godt og effektivt valg. Fårene har en evne til at græsse planten helt ned. Det bedste resultat opnås, hvis man starter afgræsningen så tidligt som muligt i vækstperioden. Dette vil stresse planten og på længere sigt nedbryde denne.
 
 
 BJØRNEKLO & AMERIKANSK GYLDENRIS
Vi har stor erfaring med bekæmpelse af Bjørneklo og Amerikansk Gyldenris og kan derfor garantere at fårene i en periode på 5 år, vil kunne bekæmpe dem fuldstændigt på det pågældende sted.
 
 RYNKET ROSE
For en effektiv bekæmpelse af rynket rose, vil det klart være at foretrække at fårene kan gå på arealet i hele vækstperioden og dermed stresse planten konstant.
JAPANSK PILEURT & VILD PASTINAK
Vi har endnu ikke meget erfaring med bekæmpelse af større arealer med Japansk Pileurt og Vild Pastinak, men vi ved fra vores sommerafgræsningsarealer, at fårene holder disse planter helt nede.
 
 
 
 
 
 

Revlen Ølsemagle 

 
I de seneste år har vi haft et samarbejde med Naturstyrelsen Øst, med henblik på bekæmpelse af Rynket Rose på revlen i Ølsemagle. Siden 2007 har Naturstyrelsen forsøgt at holde rosen nede ved at slå både maskinelt og manuelt, samt forsøg på afbrænding, dog har intet af dette haft den ønskede effekt

Fårene lukkes på revlen, når vækstsæsonen begynder og herefter bliver de flyttet i juni, juli og august (grundet badesæsonen), hvorefter de vender tilbage og afgræsser efteråret ud.