Årets gang / Fårene sættes på stald

Fårene sættes på stald

 

Såvel får som lam klippes straks efter de er kommet på stald. Det tager et par professionelle fåreklippere 2 dage at klippe de mere end tusind får og endnu flere lam. På dette tidspunkt er fårene drægtige med næste års lam.
 
Når fårene er blevet klippet er næste punkt at drægtighedsscanne dem, så man ved hvor mange lam hvert får er drægtig med. Fårene lukkes ud i store folde og – med hjælp fra hyrdehundene – drives fårene, et ad gangen, gennem en løbegang. Her sidder new zealænderen Carl Williams og scanner hvert enkelt får. Williams konstaterer om fåret venter 1,2 eller 3 lam, og fårene deles så ind i bokse efter hvor mange fostre de bærer. På den måde sikres det, at fårene fodres korrekt under drægtigheden, dvs. at dyr der venter tre lam tildeles mere foder end får, der er drægtige med 1 lam.
 
Lam på skærmen
 
Carl Williams kommer til Skandinavien tre måneder om året for at drægtighedsscanne får, og han er i stand til at scanne ikke færre end 500 får i timen. Når sæsonen er slut i de nordiske lande tager Williams tilbage til New Zealand – for at scanne får. På årsbasis drægtighedsscanner Williams omkring 250.000 får
Når fårene kommer på stald er de drægtige - hvor mange lam der ventes finder man ud af ved at scanne hvert enkelt får