Årets gang / Det frie liv

Det frie liv

 

Vibygård Lam har dyr gående på græsgange over hele Sjælland, og alle dyr tilses dagligt.

Samtidig med at lam og får lever et godt og frit liv, udfører dyrene også vigtig miljøpleje. Blandt andet bruges dyrene til at afgræsse fredede områder. Får og lam er også gode til at holde arealer fri for uønsket plantevækst. Eksempelvis anser dyrene Bjørneklo for en lækker delikatesse, som de derfor hurtigt udrydder til gavn for den øvrige natur. Endvidere afgræsser fårene frøgræsmarker, hvad de gør langt bedre end nogen maskine kunne slå markerne.