Årets gang / På grønne græsmarker
På grønne græsmarker ...
 
Vibygård Lams dyr lever det frie liv på grønne marker det meste af året

Fra slutningen af april og til omkring jul går får og lam på markerne.

Fra forsommeren og til hen på efteråret går de voksne får sammen med deres lam. I løbet af efteråret, når de er vænnet fra, flyttes lammene på stald. Her står de i store bokse med massere plads og halm.
Normalt fodres slagtelam med kraftfoder, men det bruger vi ikke hos Vibygård Lam. I stedet laver vi vores egen hvidkløverensilage som, sammen med lidt korn, udgør lammenes foder. Lam er drøvtyggere, det vil sige, at deres maver har bedst af at have noget at arbejde med. Dertil kommer, at dyrene indtil de kommer på stald, har været vant til at spise ubegrænsede mængder af grønt. 
 
Hos Vibygård Lam mener vi, at lammene stadig skal have mulighed for at spise alt hvad de lyster af grønt, og at dyrenes maver skal have noget at arbejde med, så af dyreetiske årsager har vi fravalgt kraftfoderet.
                           
Når lammene er taget fra fårene lukkes vædderne til gengæld ind til dem. Helt præcis lukkes får og væddere sammen d. 21. november og går så sammen i 4 uger, inden vædderne atter tages fra.